Bánh Nylon – Xe nâng tay thấp

Quy trình chế tạo bánh Nylon

Ưu, nhược điểm của bánh Nylon

Môi trường làm việc phù hợp với bánh Nylon

Kích thước bánh xe trên xe nâng tay thấp