Bánh Nylon 80×70 mm – xe nâng tay thấp

Kích thước bánh Nylon 80×70 mm

Một số lưu ý khi sử dụng bánh Nylon 80×07 mm