Bánh PU 80×70 mm – xe nâng tay thấp

Kích thước bánh PU 80×70 mm

Hướng dẫn thay bánh PU 80×70 mm

Một số lưu ý khi sử dụng bánh PU 80×70 mm

Danh mục: