Bánh Nylon 180×50 mm – xe nâng tay thấp

Kích thước bánh Nylon 180×50 mm

Một số lưu ý khi sử dụng bánh Nylon 180×50 mm