Bánh PU 180×50 mm – xe nâng tay thấp

Kích thước bánh PU 180×50 mm

Hướng dẫn thay bánh PU 180×50 mm

Một số lưu ý khi sử dụng bánh PU 180×50 mm