BÁNH XE NÂNG TAY

175.000₫

BÁNH NILON BÁNH DI CHUYỂN XE NÂNG TAY THẤP QUY CÁCH : 70X80 MM HOẶC 90X80 MM NHỰA : PU HOẶC NILON BÊNH TRONG LÀ LÕI THÉP SỬ DỤNG BẠC ĐẠN 6204...

Nhà sản xuất: Toàn Thắng

BÁNH NILON

BÁNH DI CHUYỂN XE NÂNG TAY THẤP

QUY CÁCH : 70X80 MM HOẶC 90X80 MM

NHỰA : PU HOẶC NILON

BÊNH TRONG LÀ LÕI THÉP

SỬ DỤNG BẠC ĐẠN 6204

XEM THÊM SẢN PHẨM

 

 

Thông tin thêm
nội dung

Xe nâng tay thấp