Tổng hợp các xe nâng thùng phuy giá rẻ nhất

Tổng hợp xe nâng sử dụng để nâng thùng phuy:

Xe nâng tay cao: 400kg – 500kg – 1 tấn – 1.5 tấn – 2 tấn

Xe nâng quay đổ thùng phuy COT0.35